บริษัท สิงห์พายัพ จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 444/1 หมู่ที่ 2 ถนน พหลโยธิน ตำบล นางแล 

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์: 053 705 444

Fax: 053 705 555

โดยการคลิกและกดตกลงที่ช่องนี้ ท่านได้ตกลงยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้างต้น และยินยอมให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ singhapayap.com และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเก็บหรือใช้ข้อมูลที่ท่านได้ใส่มาในแบบฟอร์มนี้ในการติดต่อกับท่าน รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริการอื่นๆ ของ singhapayap.com ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

Copyright ® 2022 singhapayap.com